DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI

Schválená novela volebního zákona

Na odkaze zde si můžete přečíst co vlastně poslanci 7.7 schválili. V zásadě to je tak, že 7.7 si poslanci již v předstihu schválili výsledek voleb v říjnu. Pokud jen jeden hejtman kraje do 15.9 (viz § 3) vyhlásí nouzový stav, automaticky to začne platit pro celou republiku. A v tu chvilku začne platit novela v příloze se všemi jobovkami zde obsaženými. Tedy bude možno hlasovat v tzv. drive-in (z auta) a z karantény nebo domova po registraci. Problém je, že standardně na regulérnost voleb dohlíží volební komise ve volební místnosti složená ze zástupců jednotlivých politických stran. V případě nových způsobů voleb dle této novely to ale neplatí. S urnou budou chodit 3 krajem jmenovaní úředníci, kteří budou mít urnu pod svou kontrolou. Když pan poslanec Volný chtěl, aby byla urna pod nepřetržitou online kontrolou co se s ní děje, tak tento pozměňovací návrh nebyl schválen. Proč asi... Takže to je teď tak, že 3 nikým nehlídaní úředníci kraje, budou mít urnu pod svou kontrolou a budou si s ní moci dělat co chtějí...

Prezident Makron je bez své ochranky

Tak Makron je bez své stráže. Všichni z republikánské stráže rezignovali kvůli covidpasům, které budou vyžadovány po všech lidech ve francii pokud budou chtít jít do obchdů atd... Makron jim prý nestojí za to, abychom pro něj zamřeli, říkají teď už bývalí příslušníci stráže :)))) No nějak se jim to začíná hroutit...
Zajímavost z Irska

Mladí Irové chtějí žít po svém, bavit se a cestovat, ale nechtějí pod jehlu. Tak vymysleli party, kde je někdo pozitivní a všichni se nakazí. Prokážou poté pozitivitu, odmarodí si to a mají protilátky. A dostanou Covid pas.
Tamní lékařská šlechta, co chce všechny a všechno nabodat, samozřejmě ječí že všech médií jako pominutá.
Takový trik je asi v jejich připosranosti vůbec nenapadnul, nemají to ošetřené a nemůžou to vydýchat.
Mladí jim tam do toho hodili trochu vidle... 
Podotýkám že to stejné běží i v Německu kde tomu říkají corona párty...

Něco ze zdravého fora. Interní dokument Lídlu o nezákonosti vynucování nošení ochrany dýchacích cest.
Něco ze zdravého fora. Interní dokument Lídlu o nezákonosti vynucování nošení ochrany dýchacích cest.

KLÍČOVÝ ROZSUDEK?

Vkládám sem rozsudek Nejvyššího správního soudu č. 8 Ao 17/2021 - 68

Jde o přelomový rozsudek protože dle odstavce 41 soud zkonstatoval, že už reálně kalkuluje s možností, že další vládní opatření budou také neplatná už od samotného začátku. viz výtažek níže. No už aby to bylo:))

Ačkoliv první z citovaných rozsudků byl vydán již 27. 5. 2021 a druhý z nich 11. 6. 2021, odpůrce na výtky v nich uvedené ke dni vydání napadeného opatření, tedy 29.6. 2021, dostatečně nereagoval. Soud již musí uvažovat o tom, zda praxe odpůrce spočívající v stále stejných pochybeních a ignoraci rozhodnutí zdejšího soudu nenasvědčuje tomu, že odpůrce účelově vydává neodůvodněná mimořádná opatření, která následně soud z tohoto důvodu zruší nebo deklaruje jejich nezákonnost, proto, aby soudu byla znemožněna možnost věcného přezkumu ukládaných povinností a jejich možného zásahu do práv a oprávněných zájmů osob. V právním státě není možné, aby moc výkonná nerespektovala jasně vyjádřený názor soudu a kladla překážky moci soudní při dbání na dodržování zásad demokratického právního státu, který je založen na úctě k právům a svobodám člověka a občana. Vzhledem k tomu, že mimořádné opatření bylo stiženo nepřezkoumatelností již od počátku své účinnosti a odpůrce nebyl schopen ani přes podrobné požadavky soudu zjednat nápravu dříve vytýkaných nedostatků, zvažoval soud jeho zrušení ke dni právní moci tohoto rozsudku, případně dokonce i zpětně ke dni jeho účinnosti. Jak totiž vyplývá z rozsudku NSS ze dne 21. 6. 2017, čj.3As 157/2016-63, č. 3610/2017 Sb. NSS, § 101d odst. 2 věty první s. ř. s. nevylučuje výjimečně ze zcela závažných důvodů zrušit opatření obecné povahy ex tunc, tedy od samého počátku jeho účinnosti.

1