JAK POSTAVIT PETIČNÍ STÁNEK NA SOUKROMÉM POZEMKU

Dle dikce petičního zákona č. 85/1990 Sb. je možné pořádat petiční akce všude na veřejně přístupných místech. A dle dalšího výkladu práva dokonce i bez ohledu na vlastníka pozemku. Při tomto výkladu se přihlíží k účelu pozemku. Např. tedy chodník, tržiště, ulice nebo jiné veřejně přístupné prostory, i na soukromém pozemku, je z pohledu petičního práva stále veřejným prostranstvím a je možné tam petiční stánek postavit. (detaily viz § 34 z č. 128/2000 o obcích - Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.) . Tedy pokud nemá vlastník vstup na pozemek nějak omezen (plot, závora,...) a je volně přístupný veřejnosti, považuje se za veřejné prostranství. Pak pouze platí podmínka, že nesmí dle § 4 odst. 3 petičního zákona dojít k omezení provozu motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku (tlampačem na sebe hlasitě upozorňovat, atp.) Celou touto problematikou se zabýval i krajský soud v Českých Budějovicích, který potvrdil argumentaci výše. Viz zde 

Dále na každém petičním stánku musí být vytištěná kopie petičního zákona a především celý text petice, která se podepisuje. Součástí petice musí být dle § 4 jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat. Prostě si tedy vytiskněte úvodní stranu nebo strany petice pokud jich je víc, když ji sestavil někdo jiný a pokud je to vaše petice uveďte do hlavičky požadované údaje.

Pokud jde o petiční stánek jako takový, tak zde platí, že forma jak má petiční stánek vypadat není určená. Na místo můžete přijet tedy teoreticky třeba nazdobeným tankem, pokud nebude blokovat dopravu viz výše:) Aby jste vykonávali svoje petiční právo musíte u sebe mít jen petiční zákon (a trochu ho znát ) a petici k podpisu. Není pravda, že musíte mít stánek označený slovy petiční stánek, nebo něco obdobného. Každému kdo by vás napadal prostě jen oznamte, že tam vykonáváte vaše petiční právo a tím to hasne. Stačí tedy když si vezmete sebou kromě zákona a petice jen tvrdé desky a takto budete sbírat podpisy. (konzultoval jsem to pro jistotu s právníkem).

Petici smí podepisovat pouze osoba starší 18 let.

V případě problémů, jak s vlastníkem pozemku nebo kýmkoliv jiným, volejte státní policii. Pokud splňujete náležitosti výše, mají povinnost ochránit oni vás dle § 2 petičního zákona.


Video výše jsme točili hned pod schody ke vchodu do základní školy v Blansku. Postavil jsem tam s kolegou petiční stánek a rozdával rodičům potvrzení pro ředitele kvůli nesouhlasu zákonného zástupce s testováním a rouškováním dětí po nástupu do škol 1.9. Detaily zde. Policie nás tam musela nechat. (Ano mají tam hned pod schody tak blbě popelnice:) )

Zde je moje video s městskou policií Brno. Měl jsem stánek u vchodu do Olympie, tedy na soukromém pozemku. Opět nás museli nechat být:)

A důkaz že to jde. Manažerovi se to moc nelíbilo, ale nic nezmohl. Městská policie jen projela kolem a nezasáhla:) A místní ochranka nám tu petici podepsala taky:)
A důkaz že to jde. Manažerovi se to moc nelíbilo, ale nic nezmohl. Městská policie jen projela kolem a nezasáhla:) A místní ochranka nám tu petici podepsala taky:)