Jak se bránit proti nezákonným zásahům škol do práv vašeho dítěte.

Dobrý den.

Předně vám rodičům děkuji že se zajímáte. Za dobu co se snažíme dělat osvětu lidem okolo sebe se ukazuje, že většina lidí především neví jak se bránit. Proto vám, co vám není jedno co budou ve školách provádět s vašimi dětmi dáváme k dispozici znalosti, jak je začít bránit dle platných zákonů. V této zemi je již spousta právníků kteří vzdorují a dávám vám sem k dispozici a k volnému využití 2 důležité texty od právníků jako jsou Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová, JUDr. Norbert Naxera a další. 

Dále si zde můžete přečíst dopis, který byl zaslán všem ředitelům základních škol v jihomoravském kraji před zahájením školního roku od nás z předsednictva volného bloku JMK.

Dále protože se množí žádosti, vypracoval jsem vzor trestního oznámení na ředitele školy. Stáhnout si ho můžete zde.


1. Potvrzení pro ředitele školy od rodiče, kterým zakážete lidem ze školy, aby vaše dítě testovali a hlavně sdělovali komukoliv cizímu osobní zdravotní informace o vašem dítěti tj. spolužákům a dalším učitelům. Není tedy možné, aby bylo dítě šikanováno, protože nikdo nesmí vědět, že je netestované - viz pasáž o GDPR na straně 2. Do potvrzení stačí jen vypsat vaše jméno, jako zákonného zástupce a jméno vašeho dítěte. Toto potvrzení pouze předejte do školy ředitelovi a 1 potvrzení si nechte od ředitele podepsat, aby jste měli důkaz o předání. Pokud ředitel odmítne podepsat prostě si to nahrajte i bez souhlasu ředitele. Na videu musí být vidět, že potvrzení předáváte a také ho ústně do záznamu seznamte s obsahem této listiny. Ať ten důkaz máte protože ze strany ředitele dochází k páchání trestné činnosti. Pak mě Radka Maláče (rad.mal@seznam.cz) klidně kontaktujte a celou věc s vámi budu řešit. 


2. Tady je detailní právní rozbor od advokátů, který sepsali tak, aby i laik pochopil o co jde. Doporučuji si dokument prostudovat, ať víte o čem je potvrzení výše a proč na to vše máte právo vy a vaše dítě. 


Na závěr bych ještě dodal, že každý ředitel má svobodu volby. Může zvolit buď cestu zákona a pak nesmí testovat a rouškovat vaše dítě, nebo se může rozhodnout pro cestu protizákonných vládních opatření. Ale důležité je, že je to pouze jeho osobní rozhodnutí, za které si také ponese následky. To že vláda něco nařizuje je jedno. Vláda vydává dle čl. 78 Ústavy nařízení, ale ty nemají právní sílu zákona. Viz sekce důležité. Vládní nařízení tedy nesmí být v rozporu se zákonem. Pokud jde o ministerstvo zdravotnictví, které vydává své mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, což jsou z hlediska práva opatření obecné povahy. V nich se odvolává na z.č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Toto opatření nemá charakter zákona a tudíž nemá právní sílu zákonné vymahatelnosti. Čl. 4 Listiny základních práv a svobod jasně stanovuje, že "Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod". Meze základních práv a svobod mohou být za podmínek stanovených Listinou upraveny pouze zákonem. Fakt, že ministerstvo zdravotnictví i školství nemá zákonné právo takto mohutným způsobem zasahovat do práv občanů už konstatoval i nejvyšší správní soud a to již několikrát v obdobných případech (nedávno např. rozsudek 8 Ao 17/2021 - 63 ze dne 27.7.2021).

V případě škol se bavíme zejména o čl. 33 listiny a školském zákoně č. 561/2004 Sb. Zde najdeme hned na začátku v § 2 odst. 1 písm. a) že základní zásadou vzdělávání je rovný přístup ke vzdělání bez diskriminace např. z důvodu zdravotního stavu. Nikdo tedy nesmí omezit právo na vzdělání z důvodu, že dítě odmítá na sobě provádět jakýsi lékařský zákrok na základě nařízení vlády, navíc veřejně, před ostatními spolužáky, tak aby se mohl každý dozvědět jeho  informace o zdravotním stavu. A to vše navíc po tom, co to rodič výslovně zakázal v potvrzení výše.

Dále pokud ředitel nařídí povinnost nošení ochranné zdravotní pomůcky (dále jen respirátor), tak na to nemá právo. Nařídit občanovi použití respirátoru, má v této zemi pouze osoba dle dle § 88a zákona o ochraně veřejného zdraví, která tuto skutečnost, že na to má právo musí prokázat svým služebním průkazem, vystaveným krajskou hygienickou stanicí. Kdokoliv, kdo někomu nařizuje použít respirátor a nemá sl. průkaz se dopouští trestného činu dle § 328 tr.z. kdy si přisvojuje pravomoci jiného orgánu státní správy (osoby se sl. průkazem). 

Dále se takový ředitel dle mého názoru dopouští trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby dle § 329 tr.z. Protože využívá svou pravomoc k tomu, aby nutil vašemu dítěti něco na co nemá vůbec dle zákona právo, čímž prokazatelně poškozuje práva vašeho dítěte. 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že pokud se nechcete podřídit, nechte si podepsat to potvrzení nebo si alespoň natočte, že jste ho předali řediteli. (za této situace, kdy ředitel porušuje zákon, to můžete i bez jeho souhlasu nahrávat viz § 88 z.č. 89/2012 a nebo dle judikatury detaily zde) A pokud nadále vaše dítě takto protiprávně omezuje, zavolejte na něj policii a obviňte ho z trestných činů výše:) Bohužel se nám  v poslední době rozmáhá velký nešvar v podobě toho, že policie na vaše oznámení do školy na ředitele prostě nepřijede. Takže jediné řešení, které vám nechali, je podat trestní oznámení dle vzoru co jsme pro vás připravil.

Nebojte se do toho jít. Jde o vaše dítě a hlavně o naši budoucnost. Myslíte si snad, že tato covidová mafie jen tak přestane s tímto státním terorem, co jim dnes vydělává neskutečné prachy a zajišťuje jim to téměř absolutní poslušnost obyčejných lidí. Myslíte si, že se tohoto stavu vzdají jen tak dobrovolně. To je nesmysl. Musíme my je donutit, aby toho nechali. Nikdo jiný to za nás neudělá. Máme teď každý den spoustu příležitostí jim prokázat, za to co dělají, že jsou jen obyčejní zločinci a všechny co tohle organizují a všechny co tomuhle pomáhají, zavřít a doživotně jim znemožnit, aby působili ve veřejných, nebo lékařských funkcích! Pak skončí covidová pandemie v ČR a znovu budeme svobodní.