ROZBOR § 328 Trestního zákona 40/2009 Sb.

Níže přikládám text, který jsem si zapůjčil ze zdroje zde a který shrnuje problematiku § 328 trestního zákona. Toto ustanovení totiž s oblibou používám na příliš agilní covidové fanatiky. (policii jsem nakonec na nikoho ještě nevolal)

Přesné znění §328: 

§ 328 Přisvojení pravomoci úřadu

Kdo neoprávněně vykonává úkony, které jsou vyhrazeny orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo jinému orgánu veřejné moci, nebo

kdo vykoná úkon, který může být vykonán jen z moci úřední orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci,

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.


A právě toto dělají všechny ty agilní ochranky, prodavači, průvodčí, řidiči, hlídači, kteří vás kontrolují a chtějí po vás nasadit roušku, nebo jinou pitomost.

Roušku může kontrolovat a vyžadovat POUZE HYGIENA - a ostraha a prodavač, nebo kdokoli jiný vás prostě NEMŮŽE kontrolovat - jen proto, že: "mu to řekl šéf, že by ho vyhodili z práce, že musí, že se přeci rouška nosit musí, že to dělají všichni..."

Paradoxní je, že tu pravomoc kontroly roušky nemá dokonce ani policie a nemůže vás "jménem zákona" vyzvat k nasazení roušky. Může s vámi jen sepsat přestupek a v extrémním případě by mohla trvat na tom, abyste nepokračovali v páchání přestupku. viz můj manuál na to jak jednat s policií...

Mluvte s těmi "lidovými kontrolory" a zeptejte se jich, jestli vědí, že po nich chce šéf věc, za kterou mohou jít na dva roky sedět. A ať se toho šéfa zeptají, jestli on za ně pak na ty dva roky půjde sedět místo nich, jen proto, "že tak dělají všichni"!

Tu nesvobodu totiž nevytváří primárně stát - tu si děláme my sami mezi sebou!!!