Stanovisko ministerstva vnitra

Níže najdete ke stažení zmíněné stanovisko ministerstva vnitra o pořizování záznamu policejního úkonu. Nebo můžete pokračovat ve čtení manuálu...